Wieliczka Przegląd Teatrzyków Dziecięcych

 

 

VI Gminny Przegląd Teatrzyków Dziecięcych „Teatr i my”

W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce wraz ze Stowarzyszeniem Moje Krzyszkowice zorganizowała i przeprowadziła VI Gminny Przegląd Teatrzyków Dziecięcych. Przegląd odbył się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka – pana Artura Kozioła, Teatru Współczesnego oraz Teatru Bynajmniej. Patronatu medialnego udzieliły nam lokalne gazety: Puls Wieliczki, Panorama Powiatu Wielickiego, CKiT - Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce oraz Wieliczka City. Adresatami konkursu byli członkowie amatorskich teatrów działających w szkołach podstawowych, w trzech kategoriach wiekowych:

I – oddziały przedszkolne, II – klasy 1 – 3, III – klasy 4 – 7.

Łącznie w przeglądzie brało udział prawie 400 uczestników z całej gminy Wieliczka.

Głównym celem konkursu była prezentacja dorobku amatorskich teatrów dziecięcych działających na terenie Gminy Wieliczka oraz doskonalenie warsztatu nauczycieli i instruktorów pracujących z teatrami dziecięcymi. Dzięki Przeglądowi możliwe było pogłębianie edukacji teatralnej uczniów, kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości, rozbudzanie zainteresowań teatrem, integracja społeczności lokalnej, a także dbałość o kulturę słowa, rozładowanie negatywnych emocji, agresji w myśl idei „teatr jako terapia”

W tegorocznej edycji Przeglądu „Teatr i my”, brały udział 23 zespoły. Przegląd trwał trzy dni i obywał się w dniach 16- 18 kwietnia 2018r w Domu Ludowym przy ul. Krzyszkowickiej 5c w Wieliczce. Każdy z zespołów miał do swojej dyspozycji 30 minut na scenie.

Szczegółowy program przedstawiał się następująco:

 

16 kwietnia – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

9.15 – rozpoczęcie

9.30 – Przedszkole Sióstr Urszulanek w Sierczy, Przedstawienie pt. „Podróż po Polsce”

opiekun: Renata Stachura

10.00 – Szkoła Podstawowa w Gorzkowie, Przedstawienie pt. „Urodziny Smerfetki”

opiekunowie: Renata Róg, Katarzyna Żelazna

10.30 – Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliczce Filia Sułków, Przedstawienie pt. „Czerwony Kapturek”, opiekunowie : Kinga Pawłowska, Maria Wykupił

11.00 – Szkoła Podstawowa w Podstolicach, Przedstawienie pt. „Spektakl o przyjaźni”,
opiekun: Maria Hyży

11.30 – Szkoła Podstawowa w Podstolicach, Przedstawienie pt. „O zdrowie dbamy, bo jedno je mamy”, opiekun: Urszula Piwowarczyk

12.00 – Przedszkole Samorządowe w Koźmicach Wielkich, Przedstawienie pt. „W krainie bajek”

opiekun: Ewa Jamróz

12.30 – Niepubliczne Przedszkole „Siedmiomilowe Buty” w Wieliczce, Przedstawienie pt.

Na krakowskim rynku”, opiekun: Mariola Fąfara

13.00 – Niepubliczne Centrum Edukacji Przedszkolnej „Motylkowo”, Przedstawienie pt. „Gdzie jest Kaj? Siła przyjaźni”, opiekun: Katarzyna Góral

 

 

17 kwietnia – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

9.15 – rozpoczęcie

9.30 - Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Puchatkowo”, Przedstawienie
pt. „Niewielki, ale śliczny – Wiosenny Teatrzyk ekologiczny!”, opiekunowie: Barbara Jachimczak, Ewa Włoch

10.00 – Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieliczce, Przedstawienie pt. „Przygoda niegrzecznej żabki”

opiekunowie: Sabina Gawęda, Klaudia Gorzkowska, Agnieszka Perek

10.30 – Przedszkole Samorządowe nr 1 w Wieliczce, Przedstawienie pt. „Brzydkie Kaczątko”, opiekunowie: Anna Fitowska, Kinga Łukasiewicz

11.00 - Przedszkole Samorządowe nr 2 w Wieliczce, Przedstawienie pt. „Na łące”, opiekunowie: Sylwia Stachowicz, Renata Moskal

11.30 – Przedszkole Samorządowe nr 3 w Wieliczce, Przedstawienie pt. „Piknik Witaminek”

opiekun: Karina Nikel - Jasonek

12.00 - Przedszkole Samorządowe nr 4 w Wieliczce, Przedstawienie pt. „Królowa Śniegu” opiekunowie: Beata Szewczyk, Katarzyna Olszewska - Skawiniak

12.30 - Przedszkole Samorządowe nr 5 w Wieliczce, Przedstawienie pt. „Przygoda z jeżem”, opiekunowie: Bożena Kabat, Paulina Brożek

13.00 – Prywatne Przedszkole „Dziecięce Fantazje”, Przedstawienie pt. „Słowo cieplejsze niż Afryka”, opiekunowie: Agnieszka Michalik

 

18 kwietnia KLASY I – III oraz KLASY IV – VII

KLASY I – III

9.15 – rozpoczęcie

9.30 - Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieliczce, Przedstawienie pt. „Kukułka”, opiekunowie: Ewa Jop, Agata Wiatrek

10.00 - Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Węgrzcach Wielkich, Przedstawienie pt. „Smerfy”, opiekunowie: Agata Urych, Renata Sawicka – Kot

 

KLASY IV – VII

10.30 --Szkoła Podstawowa w Śledziejowicach, Przedstawienie pt.” Pchły szachrajki przygód kilka”, opiekun: Wioletta Mardyła

11.00 – Szkoła Podstawowa w Mietniowie, Przedstawienie pt. „Psie serce” (na podstawie utworu „Psie serce” M. Bułhakowa), opiekunowie: Agnieszka Arendarczyk, Magdalena Frydrych

11.30 – Szkoła Podstawowa w Raciborsku, Przedstawienie pt. „Na Olimpie”, opiekun: Anna Gorycka

12.00 - Szkoła Podstawowa w Sygneczowie, Przedstawienie pt. „Magiczny Las” Autorski Musical Ekologiczny, opiekunowie: Kinga Nurkowska

12.30- Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieliczce, Przedstawienie pt. „Bądź sobą”, opiekunowie: Anna Pabian, Natalia Wójcik

Jury konkursu, powołane przez organizatorów, oceniało prezentacje uczniów według następujących kryteriów: dobór repertuaru do możliwości wykonawczych uczestników, scenariusz i reżyseria; kreatywność, oryginalność scenariusza, opracowanie plastyczne
i muzyczne spektaklu; scenografia, kostiumy, ruch sceniczny, charakter wychowawczy
i wartości moralne spektaklu, ogólne wrażenie artystyczne.

W poszczególnie dni skład Komisji Konkursowej prezentował się następująco:

16 kwietnia 2018 r.:

Pani Ilona Buchner - przewodnicząca jury - aktorka Teatru Groteska, Pani Marta Baran związana z Teatrem Współczesnym oraz YouTuber Pan Kamil Cichocki.

17 kwietnia 2018 r.:

Pani Ilona Buchner- przewodnicząca jury - aktorka Teatru Groteska, Pani Marta Baran związana z Teatrem Współczesnym oraz Pani Małgorzata Śliwa reprezentująca Teatr Bynajmniej.

18 kwietnia 2018 r.:

Ilona Buchner - przewodnicząca jury - aktorka Teatru Groteska, Pani Marta Baran, Pan Kamil Cichocki znany YouTuber, Aleksandra Domagała reprezentująca Teatr Bynajmniej.

Rolę sekretarza komisji konkursowej pełniła Pani Milena Lipiec – nauczycielka Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Wieliczce.

Komisja konkursowa za najlepsze uznała następujące zespoły teatralne:

 


LAUREACI -wśród oddziałów przedszkolnych:

 

I miejsce:

Przedszkole Samorządowe nr 4 w Wieliczce, Przedstawienie pt. „Królowa Śniegu”

II miejsce:

Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieliczce, Przedstawienie pt. „Przygoda niegrzecznej żabki”

III miejsce:

Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Puchatkowo”, Przedstawienie pt. „Niewielki, ale śliczny – Wiosenny Teatrzyk ekologiczny!”

Wyróżnienia grupowe:

 • Przedszkole Sióstr Urszulanek w Sierczy, Przedstawienie pt. „Podróż po Polsce

 • Przedszkole Samorządowe nr 1 w Wieliczce, Przedstawienie pt. „Brzydkie Kaczątko”

 • Niepubliczne Przedszkole „Siedmiomilowe Buty” w Wieliczce, Przedstawienie
  pt. „Na krakowskim rynku”

 • Przedszkole Samorządowe w Koźmicach Wielkich, Przedstawienie pt. „W krainie bajek

Wyróżnienie indywidulane zdobyli:

 • Wojciech Lenda, który wcielił się w postać Wilka w przedstawieniu „Czerwony Kapturek”.

 • Maja Kafel, która zagrała rolę Dorelli w „Spektaklu o przyjaźni”.

 • Wiktoria Sowa, która wcieliła się w rolę Słońca w spektaklu „Gdzie jest Kaj? Siła przyjaźni”.

 • Michał Godecki, który zagrał rolę Marynarza w przedstawieniu „Podróż po Polsce”.

 • Duet: Hubert Majchrzyk i Hanna Szatkowska za rolę Kwiatka i Misia.

 • Wyróżnienie dla Pani Beaty Szewczyk za wyróżniającą się i wzorcową pracę artystyczną
  z grupą.

 

LAUREACI – wśród klas I-III

 

I miejsce:

Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieliczce, Przedstawienie pt. „Kukułka”.

II miejsce:

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Węgrzcach Wielkich, przedstawienie pt. „Smerfy”

Wyróżnienia indywidualne:

 • Miłosz Wojtczak, który wcielił się w rolę Kota Klakiera w przedstawieniu „Smerfy”

 • Maja Janeczek, za rolę Żabki w przedstawieniu „Kukułka”

 • Karol Staśko

 

LAUREACI (wśród klas IV - VII )

 

I miejsce:

Szkoła Podstawowa w Śledziejowicach, Przedstawienie pt. „Pchły szachrajki przygód kilka”

II miejsce:

Szkoła Podstawowa w Sygneczowie, Przedstawienie pt. „Magiczny las” Autorski Musical Ekologiczny

III miejsce:

Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieliczce, Przedstawienie „Bądź sobą”

Wyróżnienia indywidualne:

 • Krzysztof Lubas za rolę narratora w przedstawieniu „ Pchły szachrajki przygód kilka”

 • Duet Piotr Chabik i Tomasz Pietras, którzy wcielili się w rolę Słonia i Słonicy.

 • Wiktor Szewczyk, za rolę narratora w przedstawieniu

 • Katarzyna Serek, za rolę pielęgniarki w przedstawieniu „Psie serce”.

 

W przerwach między poszczególnymi przedstawieniami, (poza konkursem), prezentowały się utalentowane dzieci ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnym nr 4 w Wieliczce pod opieką Pani Magdaleny Baran.

Uroczyste podsumowanie VI Gminnego Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych oraz rozdanie nagród odbyło się w auli Domu Ludowego 18 kwietnia 2018 r..

Sponsorami nagród dla laureatów, wyróżnionych zespołów i uczniów byli: Urząd Miasta
i Gminy Wieliczka, Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce, Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska”, Hurtownia zabawek „Jokomisiada”, Eko - Motel "Na-Wierzynka", Kraina Zabaw Dżungla, Drukarnia Cyfrowa Press Art Wieliczka – Grupa Press Art., p. Damian Konieczny
- Prezes Zarządu „Kopalni Soli Wieliczka- Trasa Turystyczna, Wydawnictwo Żyznowski
z Sierczy, firma WESEM, Leader School- szkoła językowa, Solne Miasto, Cinema City, Hurtownia Marion oraz Teatr Współczesny.

Choć nie wszyscy uczestnicy VI Gminnego Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych otrzymali nagrody, niewątpliwie zasługują na uznanie za zaangażowanie, twórczą aktywność, umiejętność pracy w zespole, pragnienie rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań.

Szczególne podziękowania należą się nauczycielom, opiekunom zespołów, pod których okiem uczniowie przygotowywali prezentacje.

 

Mamy nadzieję że uczestnictwo w VI Gminnym Przeglądzie Teatrzyków Dziecięcych było dla dzieci okazją do skonfrontowania swoich dokonań artystycznych z osiągnięciami kolegów
z innych szkół a także zainspirowało ich do dalszej pracy i rozwijania swoich zainteresowań teatrem i sztuką aktorską, dostarczyło wielu miłych wrażeń.

Do zobaczenia za rok.!!

Tekst: Izabela Glac

Zdjęcia: Agata Głowacka