Wieliczka - Urząd Skarbowy nagrodzony

 

W tym roku już po raz czternasty rozstrzygnięty został

Konkurs na Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy.

 

Konkurs, który zainicjowany został po raz pierwszy w roku 2002, ma na celu wyłonienie urzędów, które poprzez swój profesjonalizm oraz pozytywne podejście do klienta poprawiają współpracę pomiędzy Państwem a Przedsiębiorcami, którzy organizując swoją działalność gospodarczą przyczyniają się do zasilania Budżetu Państwa.

W budowaniu stabilnych przepływów podatków do budżetu państwa ważna jest współpraca pomiędzy płacącymi podatki i organami, które te podatki przekazują do Skarbu Państwa.

Rzeczywistość gospodarcza i legislacyjna często sprawia trudności w codziennych działaniach. Trudności te mogą prowadzić do niezawinionych błędów wpływających potem na przyszłość podatkową podmiotu.

Rolą organów podatkowych jest nie tylko kontrola ale również pomoc w zgodnych z aktualnym stanem prawnym poczynaniach, utrzymywanie profesjonalnej i pozytywnej współpracy sprzyjającej łatwiejszemu wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych w przyjaznej atmosferze.

Te cenne cechy posiadają urzędy wyróżnione w Konkursie Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy.

Urząd Skarbowy w Wieliczce otrzymał tytuł

Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” już po raz czwarty.

To zaszczytne wyróżnienie motywuje do dalszych starań mających na celu poprawianie standardów obsługi klientów urzędu.

Jednakże nie mogłoby się to stać bez zaangażowania Podatników. Bez chęci do dialogu, który często pomaga w zauważeniu czegoś z tej drugiej, ważniejszej strony. Bez Państwa zaangażowania w wypełnianie ankiet kosztem własnego czasu.

Dziękujemy