Wieliczka od 18 czerwca BUDOWA RONDA

 

18 czerwca rozpoczyna się przebudowa ul. Krakowskiej wraz z budową rond

 

Od 18 czerwca 2018 r. ul. Krakowska będzie drogą jednokierunkową (wjazd od strony Krakowa). W związku z budową rond i przebudową drogi zalecany jest wyjazd z Wieliczki następującymi ulicami: Niepołomską, Grottgera, Czarnochowską i Bogucką.

 

Szanowni Państwo,

W najbliższych dniach rozpoczniemy jedną z najważniejszych i najtrudniejszych inwestycji drogowych w Wieliczce – przebudowę ulicy Krakowskiej wraz z budową rond. Projekt realizowany jest ze środków Miasta i Gminy Wieliczka oraz z rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 i całkowita jego wartość wynosi 6,5 mln zł. Udało nam się pozyskać dofinansowanie w wysokości blisko połowy kosztów inwestycji. W poprzednich latach przebudowaliśmy wyjazdy z Wieliczki ulicami: Bogucką, Czarnochowską i Grottgera. Obecnie rozpoczniemy przebudowę ul. Krakowskiej, jest to jedna z trudniejszych inwestycji w związku z tym, iż dziennie kilka tysięcy osób porusza się tą drogą. W pierwszym etapie przebudowy wjazdu do Wieliczki, który zrealizujemy w tym roku, zostaną zbudowane dwa ronda, przebudowana droga i chodniki. Prace te pozwolą na poprawę bezpieczeństwa pieszych i kierujących pojazdami. Pragnę podkreślić, że jest to pierwszy etap inwestycji drogowej w tym miejscu, a w drugim etapie nastąpi budowa estakady i dróg rowerowych łączących Kraków z Wieliczką. Jeżeli chodzi o organizację ruchu w tym czasie to ulica Krakowska będzie drogą jednokierunkową - jadąc z Krakowa będzie można dojechać do miasta jak obecnie - natomiast wyjeżdżając z Wieliczki proszę o korzystanie z zalecanych dróg. Pragnę również zwrócić uwagę na zmienioną komunikacje miejską. Decyzję o rozpoczęciu właśnie w tym momencie inwestycji podjęliśmy mając na uwadze pozyskane środki finansowe, które należy obecnie wykorzystać. Dziękuję za wyrozumiałość!

Artur Kozioł

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka

 

Zmiany w istniejącej organizacji ruchu w związku z realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ulica Krakowska wraz z budową dwóch rond”:

1. Ruch na ulicy Krakowskiej jednokierunkowy od strony Krakowa (skrzyżowanie z ulicą Kościuszki) w kierunku centrum Wieliczki do skrzyżowania z ulicą Narutowicza i Dembowskiego.

2. Zalecany objazd do Krakowa od ulicy Piłsudskiego ulicami: Niepołomską, Grottgera, Czarnochowską, Bogucką.

3. Zalecany objazd do Krakowa od Centrum ulicami: Matejki, Janińską oraz Kościuszki lub Sadową.

4. W ciągu ulicy Krakowskiej będzie utrzymany ruch pieszy poprzez wydzielone chodniki jak i pobocza.

5. Na odcinku budowy będzie dopuszczony dojazd i dojście do istniejących sklepów i działalności gospodarczych.

6. Ruch autobusów w kierunku centrum Wieliczki zostanie zachowany zgodnie ze stanem istniejącym.

7. Objazdy dla autobusów:

·         Linia 204: Wieliczka Pętla do przystanku Wieliczka Kościół bez zmian, a następnie  ulicami Narutowicza – Dembowskiego – Matejki - Kościuszki i dalej po swojej trasie. Linię należy dodatkowo zatrzymać na przystankach Wieliczka Park (w zmienionej lokalizacji na ulicy Matejki w zatoce parkingowej – lokalizacja tymczasowa na czas budowy rond) oraz Wieliczka Solne Miasto. Przystanek Wieliczka CPN zostanie wyznaczony w tymczasowej lokalizacji na ul. Kościuszki przed skrzyżowaniem z ul. Krakowską. W stronę przeciwną linia będzie funkcjonować bez zmiany trasy. Linia nie pomija żadnego przystanku.

·         Linia 224 kursuje bez zmiany trasy.

·         Linia 244: Wieliczka Pętla do przystanku Wieliczka Kościół bez zmian, a następnie  ulicami Narutowicza – Dembowskiego – Matejki – Kościuszki - Sadowa i dalej po swojej trasie. Linię należy dodatkowo zatrzymać na przystankach Wieliczka Park (w zmienionej lokalizacji na ulicy Matejki w zatoce parkingowej – lokalizacja tymczasowa na czas budowy rond) oraz Wieliczka Solne Miasto. W stronę przeciwną linia będzie funkcjonować bez zmiany trasy. Linia pominie przystanek Wieliczka CPN.

·         Linia 301: Niepołomice Dworzec do przystanku Wieliczka Cmentarz bez zmian, a następnie  ulicami Narutowicza – Dembowskiego – Matejki - Kościuszki i dalej po swojej trasie. Linię należy dodatkowo zatrzymać na przystankach Wieliczka Park (w zmienionej lokalizacji na ulicy Matejki w zatoce parkingowej – lokalizacja tymczasowa na czas budowy rond) oraz Wieliczka Solne Miasto. Przystanek Wieliczka CPN zostanie wyznaczony w tymczasowej lokalizacji na ul. Kościuszki przed skrzyżowaniem z ul. Krakowską. W stronę przeciwną linia będzie funkcjonować bez zmiany trasy. Linia nie pomija żadnego przystanku.

·         Linia 304: Wieliczka Pętla do przystanku Wieliczka Kopalnia Soli bez zmian, a następnie ulicami Dembowskiego – Matejki - Kościuszki i dalej po swojej trasie. Linię należy dodatkowo zatrzymać na przystankach Wieliczka Park (w zmienionej lokalizacji na ulicy Matejki w zatoce parkingowej – lokalizacja tymczasowa na czas budowy rond) oraz Wieliczka Solne Miasto. Przystanek Wieliczka CPN zostanie wyznaczony w tymczasowej lokalizacji na ul. Kościuszki przed skrzyżowaniem z ul. Krakowską. W stronę przeciwną linia będzie funkcjonować bez zmiany trasy. Linia nie pomija żadnego przystanku.

·         Linia 904: Wieliczka Pętla do przystanku Wieliczka Kościół bez zmian, a następnie  ulicami Narutowicza – Dembowskiego – Matejki - Kościuszki i dalej po swojej trasie. Linię należy dodatkowo zatrzymać na przystankach Wieliczka Park (w zmienionej lokalizacji na ulicy Matejki w zatoce parkingowej – lokalizacja tymczasowa na czas budowy rond) oraz Wieliczka Solne Miasto. Przystanek Wieliczka CPN zostanie wyznaczony w tymczasowej lokalizacji na ul. Kościuszki przed skrzyżowaniem z ul. Krakowską. W stronę przeciwną linia będzie funkcjonować bez zmiany trasy. Linia nie pomija żadnego przystanku.

Na przystanku Wieliczka Park, w kierunku pętli Wieliczka Kampus na ul. Dembowskiego pozostanie tylko linia 304 w kierunku Wieliczka Kampus.

Objazdy dla autobusów aglomeracyjnych zostały wprowadzone z uwzględnieniem następujących zmian w organizacji ruchu na terenie Miasta Wieliczka:

1. Przeniesienie przystanku (słupka w kierunku Krakowa) Wieliczka CPN na ul. Kościuszki przed skrzyżowaniem z ul. Krakowską.

2. Oznakowanie zwężenia znakami B-31 i D-5 ustalającymi pierwszeństwo przejazdu ul. Matejki dla skręcających z ul. Dembowskiego.

3. Utrzymanie przejazdu w kierunku pętli Wieliczka Kampus przez cały okres trwania budowy.

4. Utrzymanie przejazdu z ul. Narutowicza w ul. Dembowskiego przez cały okres trwania budowy.

5. Utrzymanie przejazdu z ul. Kościuszki na wprost w DK94 w kierunku Krakowa przez cały okres trwania budowy.

Autobus linii 904 będzie obsługiwany autobusem typu standard. Rozkłady jazdy ulegną zmianie.