Wieliczka nowa wystawa w Zamku Żupnym

 

Dzieła Władysława Skoczylasa w muzealnej scenerii

Władysław Skoczylas urodził się w Wieliczce, należy do najbardziej znanych i cenionych artystów polskich. W Muzeum Żup Krakowskich znajdują się największe w Polsce zbiory jego prac, możemy je wraz z wieloma innymi podziwiać na niedawno otwartej wystawie. Program towarzyszących jej wydarzeń znajduje się w tekście.

Od 12 kwietnia do 12 czerwca 2016 r. w Zamku Żupnym w Wieliczce będzie można oglądać wystawę prac Władysława Skoczylasa, jednego z najwybitniejszych artystów II Rzeczypospolitej.

Ekspozycja prezentuje dorobek artysty we wszystkich dziedzinach jego twórczości - obok drzeworytu obejmuje również malarstwo olejne i akwarelowe, grafikę - także użytkową, tkaniny, rysunki, projekty polichromii, dokumenty i elementy warsztatu graficznego takie jak klocki drzeworytnicze i płyty metalowe, szkicowniki. W sumie około 200 prac.

Przypomnienie wybranych dzieł Władysława Skoczylasa ma za zadanie zwrócić uwagę publiczności i specjalistów na tę niezwykłą osobowość świata sztuki okresu Dwudziestolecia. Władysław Skoczylas był jednym z najpopularniejszych artystów II RP, twórcą polskiej szkoły drzeworytu, ale był też pedagogiem, działaczem, organizatorem, publicystą, wysokim urzędnikiem państwowym, człowiekiem-instytucją. Rezultatem aktywności twórcy było uzyskanie niespotykanego dotąd prestiżu polskiego drzeworytu w świecie, do czego przyczyniły się dwie edycje Międzynarodowej Wystawy Drzeworytów w Warszawie w 1933 i 1936 roku.

Skoczylas osiągnął już za życia wysoką pozycję w dziejach sztuki, życia artystycznego oraz w świadomości odbiorców. Wystawa przypomni współczesnym wizerunek artysty - prawdziwego patrioty, człowieka czynu i zasad, działającego mimo, a czasem wbrew wszelkim przeszkodom - „Dla Polski”, w myśl hasła narodowej organizacji  Związku Młodzieży Polskiej „Zet”, z której się wywodził.

Artysta urodził się w Wieliczce w rodzinie od pokoleń związanej z kopalnią soli. W Muzeum Żup Krakowskich znajduje się największy zbiór prac Skoczylasa w Polsce - ponad 400 pozycji, w tym niezwykle cenny zespół ponad trzystu rysunków, obejmujących między innymi szkice i studia do popularnych później drzeworytów. 

Postać wybitnego grafika przybliża katalog opracowany przez Marylę Sitkowską, zawierający reprodukcje wszystkich znanych i dostępnych dzieł artysty. 

 

Wystawa została przygotowana przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie i Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym, gdzie miały miejsce jej poprzednie odsłony. W każdym z wymienionych miejsc wystawy różniły się - w Wieliczce w szerszym zakresie uwzględniono, najbogatsze w kraju, zbiory Muzeum Żup Krakowskich.

Program towarzyszący wystawie:

12 kwietnia, godz.14.00 wernisaż - odbitka drzeworytu z oryginalnego klocka “Kupała"

8 maja, godz. 10.00, 12.30 - zajęcia edukacyjne dla dzieci

“Spotkanie ze sztuką - Władysław Skoczylas"

13 maja godz. 20.00 i 22. 00 - oprowadzanie po wystawie

22 maja, godz.12.00 - oprowadzanie po wystawie

25 maja, godz.17.00 - prelekcja “Żywot Skoczylasa", M. Sitkowska (kurator Muzeum ASP)

12 czerwca, godz.13.30 – finisaż - oprowadzanie po wystawie, M. Sitkowska