Wieliczka - Campus Misericordiae - Drugi Dzień Rocznicy SDM

Wieliczka Brzegi Pola Miłosierdzia - Rocznica ŚDM - drugi dzień

Oratorium o Świętej Kindze "Najważniejsza jest Miłość"
Przed rokiem do prawie dwóch milionów papież Franciszek przekazał przesłanie dobroci Bożej. Zaufania do Boga czułego o współczującym Sercu, któr cieszy się usuwając trwale ślady naszych grzechów. Naszą przewodniczką jest Maryja.

 

 

Wzorem do świętości jest św. Kinga, związana z Krakowem i Nowym Sączem a z Wieliczką poprzez odnalezienie tu za jej przyczyną soli, co z wdzięcznością podkreśla Kopalnia Soli "Wieliczka" poświęcając jej imieniu przed wiekami największą i najbardziej znaną na świecie kaplicę solną.

Pierwsze wykonanie oratorium odbyło się 18.06.2016r. na dziedzińcu klasztoru w Starym Sączu. Powstało na okoliczność ustanowienia św.Kingi patronką Starego Sączą, co potwierdzono dekretem papieskim.

Bóg jest miłością, mówił do zgromadzonych ks dziekan Wiesław Popielarczyk, który wraz z obecnymi kapłanami pobłogosławił uczestniczących w spotkaniu, wcześniej wszyscy odnowili przyrzeczenia chrzcielne.

 


Drugi dzień był równie piękny jak pierwszy i pogoda i nastroje jak podczas ŚDM rok temu. Gdy prowadzący spytał ze sceny, kto wówczas był na ŚDM, prawie wszyscy podnieśli ręce. Warto dodać info o dwóch namiotach - jednym pojednania z adoracją Najświętszego Sakramentu a drugim- spotkania, gdzie można było wysłuchać wielu świadectw. Po Oratorium oraz koncercie New Live i Natalii Niemen następiło odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i z tego względu po przejściu w procesji za figurą Matki Bożej Loretańskiej przez Bramę Miłosierdzia - wszyscy otrzymali białe szarfy - jako znak białej szaty. Do zobaczenia za rok.