Wieliczka - Barbórka 2017

 

Niech żyje nam górniczy stan! Barbórka 2017

Tegoroczną Barbórkę górnicy Kopalni Soli „Wieliczka” świętowali 1 grudnia. Uroczystości rozpoczęli od otwarcia komory Jezioro Wessel, którą poświęcił Jego Ekscelencja Arcybiskup Marek Jędraszewski.

- Komora powstała w latach 80. XIX wieku. Ówcześni górnicy, którzy zajmowali się produkcją, dostrzegli potencjał tego miejsca i w ten sposób wydobywali z niego sól, by stworzyć komorę tak piękną jak współczesne Jezioro Wessel – powiedział podczas uroczystości Zbigniew Zarębski, Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.- Górnicy Kopalni Soli „Wieliczka” od pokoleń dbali o piękno, dbali o to, co po sobie zostawili, a co podziwiają kolejne pokolenia. Naszym zaś celem, naszą misją jest zabezpieczyć zabytkową kopalnię oraz ją udostępniać społeczeństwu –podkreślił Prezes Zarębski. Po trwającej dwa lata renowacji komora Jezioro Wessel znów jest dostępna dla kuracjuszy podziemnego Uzdrowiska.

Metropolita Krakowski przewodniczył barbórkowej Mszy św. Górnicy i zaproszeni goście spotkali się na wspólnej modlitwie w kaplicy św. Kingi. Arcybiskup Marek Jędraszewski przywołał w homilii postać św. Barbary, przypomniał, że górnicza Patronka uczy nas mądrości, odwagi, a także ufności pokładanej w Bogu. – Spotykamy się w tym świętym miejscu, w kilkusetletniej kopalni stworzonej przez ludzi, którzy pracowali w niej nie tylko po to, by utrzymać rodziny. Wielicka kopalnia to ich wielkie dzieło, a przeszłość podziemnej Wieliczki z teraźniejszością łączy postać św. Barbary – mówił Metropolita Krakowski. Na zakończenie uroczystości arcybiskup zatrzymał się na chwilę cichej modlitwy u stóp wykutego w soli pomnika św. Jana Pawła II, następnie wszyscy zebrani w kaplicy zaśpiewali „Barkę”. Barbórkową Mszę uświetniło Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”.

Po liturgii uczestnicy Barbórki udali się do komory Warszawa na akademię. Odegrany przez Reprezentacyjną Orkiestrę Dętą Kopalni Soli „Wieliczka” hymn państwowy oraz górniczy, poczty sztandarowe… - spotkanie miało bardzo uroczysty charakter. W podziemnej Warszawie zaprezentowano tegoroczne osiągnięcia Kopalni Soli „Wieliczka”, a także odznaczono zasłużonych górników oraz uhonorowano osoby będące ambasadorami podziemnego dziedzictwa kultury i przyrody. Wspólnie z wielickimi górnikami 1 grudnia świętowali m.in. przedstawiciele władz państwowych, duchowieństwa, samorządowcy, parlamentarzyści, przedstawiciele związków zawodowych, służb mundurowych. Listy z barbórkowymi życzeniami skierowali do górniczej braci prezydent Andrzej Duda oraz premier Beata Szydło, która zabytkową wielicką kopalnię określiła mianem „kolebki górniczej tradycji”.

Podczas akademii w komorze Warszawa swoje jubileusze obchodziły „Lutnia” oraz wielicka Ochotnicza Straż Pożarna. O niezwykłych 145. (zarówno „Lutnia”, jak i OSP powstały w roku 1872) urodzinach chórzystom i strażakom będą przypominały przygotowane przez górników-rzeźbiarzy unikatowe solne rzeźby.

Fot.: R.Stachurski