Reklama w Panoramie

Zapraszamy do zamieszczania reklam w Panoramie Powiatu Wielickiego oraz na stronie internetowej. Naszymi atutami są:

NAKŁAD

9000 egzemplarzy
Gazeta ma od 32 do 36 stron i jest wydawana bezpłatnie

DYSTRYBUCJA
Mamy własną sieć dystrybucji, docieramy z gazetą do wszystkich miast i sołectw powiatu wielickiego, który tworzą: Miasto i Gmina Wieliczka, Miasto i Gmina Niepołomice, Gmina Kłaj, Gmina Gdów i Gmina Biskupice.

CZYTELNICY
Czytelnikami Panoramy Powiatu Wielickiego są mieszkańcy zarówno tworzących nasz powiat miast oraz sołectw (dorośli, młodzież, również uczniowie), a także wszyscy zainteresowani informacjami bieżącymi z życia powiatu i gmin oraz o wydarzeniami gospodarczymi, kulturalnymi, towarzyskimi, ogłoszeniami, informacjami z urzędów, szkół oraz horoskopem i szeregiem innych tekstów.

OFERTA

Ceny za zamieszczenie reklam określane są na podstawie cen aktualnych w dniu zawarcia umowy. Ceny są kwotami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT).

Pierwszym etapem jest zarezerwowanie miejsca i przesłanie projektu reklamy.

Po przesłaniu lub przyniesieniu do Redakcji, projekt reklamy sprawdzany jest pod kątem przydatności do druku oraz zgodności z linią programową gazety.

W przypadku stwierdzenia małej rozdzielczości pliku, z uwagi na jakość druku, prosimy o ponowne przesłanie poprawnego.

W przypadku stwierdzenia niezgodności projektu z linią programową pisma, reklama nie zostanie opublikowana a rezerwacja miejsca anulowana.

Podstawę do wystawienia faktury stanowi umowa-zamówienie złożone przez Zamawiającego.

Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT z tytułu realizacji zamówienia bez podpisu Zamawiającego.

Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia należności z tytułu zamieszczenia reklam w Panoramie Powiatu Wielickiego, w terminie podanym na fakturze.

Redakcja zastrzega sobie prawo do nie zamieszczania materiałów niezgodnych z linią programową pisma.