Powiat Wielicki tydzień pomocy pokrzywdzonym

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Wzorem lat ubiegłych na terenie powiatu wielickiego w dniach od 22-27 lutego 2016 roku realizowana będzie kampania „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem"

Z założenia szczytnym celem wskazanego przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Istotnym przesłaniem prowadzonych w tym czasie działań, winno być uświadomienie osób pokrzywdzonych, że mogą liczyć na wsparcie i pomoc nie tylko podczas tego tygodnia, ale również na co dzień.

Dyżury odbędą się w godzinach 9.00 – 18.00 w budynku UMIG Wieliczka przy ul. Pocztowej 1, w sali 11. Dyżurować będą przedstawiciele Policji, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych UMIG, przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Porady są bezpłatne.

Magdalena Chwastek