Powiat Wielicki - spotkania informacyjne LGD

 

Terminarz spotkań informacyjnych na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju dla LGD Powiatu Wielickiego

Stowarzyszenie Lokalna Grupy Działania Powiatu Wielickiego zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie naborów wniosków na dotacje w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategi rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Spotkania mają charakter otwarty i bezpłatny.

Terminarz spotkań informacyjnych na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju dla LGD
Powiatu Wielickiego:
Zakrzów 472 - Dom Kultury, 32-003,
26.09.2016 g. 17.00
Zabierzów Bocheński 358 – Dom Kultury,
32-007, 27.09.2016 g. 17.00
Niepołomice, ul. Zamkowa 2 – Zamek
Królewski, 32-005, 28.09.2016 g. 17.00
Targowisko 432 – Dom Kultury, 32-015,
29.09.2016 g. 17.00
Kłaj 655 – Urząd Gminy, 32-015,
30.09.2016 g. 17.00
Wieliczka Sala Magistratu, ul. Powstania
Warszawskiego 1, 26.09.2016 g. 17.00
Brzegi 234 – Dom Kultury,
27.09.2016 g. 17.00
Mietniów 353 – Świetlica Wiejska,
28.09.2016 g. 17.00
Sygneczów 260 – Świetlica Wiejska,
29.09.2016 g. 17.00
Koźmice Małe 71 - Dom Kultury,
30.09.2016 g. 17.00
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych