Powiat Wielicki - Policjant Roku 2016

 

IX EDYCJA KONKURSU

POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ”

Biuro Prewencji i Ruchu drogowego KGP uczestniczy w organizacji konkursu „Policjant, który mi pomógł”, którego inicjatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia ” Niebieska Linia”

Celem konkursu jest m.in. wyróżnienie policjantów, którzy w ocenie społecznej wykazują się profesjonalizmem zawodowym, w tym przede wszystkim zaangażowaną postawą wobec osób dotkniętych przemocą.

W ośmiu dotychczasowych edycjach przedsięwzięcia wyróżnionych zostało łącznie 40 funkcjonariuszy reprezentujących jednostki organizacyjne Policji na terenie całego kraju.

Kandydatów do IX edycji zgodnie z regulaminem konkursu, zgłaszać mogą osoby indywidualne, organizacje i instytucje do 31 maja 2016 roku.

Formularze zgłoszeniowe, regulamin są dostępne na stronach:

www.policjant.niebieskalinia.pl, http://www.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php