Powiat Wielicki - "Perły" rozdane

 

29 stycznia, w piątek, odbyła się kolejna edycja "Pereł" Powiatu Wielickiego. Skład kapituły tworzyli laureacji poprzednich edycji. Łącznie w tym roku zgłoszono 45 kandydatur. Uroczysta gala odbyła się w wielickim Kampusie, przy pełnej sali i trybunach. 

Starosta Jacek Juszkiewicz powitał przybyłych na tę uroczystość, podkreślając przede wszystkim , jak wyjątkowymi osobami i organizacjami są ci, którzy otrzymali ten tytuł i ci, którzy go otrzymają. 

Nagród przyznano sześć.

Pierwszą, w kategorii "Kultura" wręczono Fundacji Zamek Królewski w Niepołomicach. Statuetkę odebrał dyrektor administracyjny Leszek Stankiewicz, dziękując w imieniu prezes Barbary Ptak i całego espołu, przypominając pracę, jaką wykonano w Niepołomicach w ciągu 20 lat, dzwigając Zamek Królewski z gruzów i utrzymując na wysokim poziomie zarówno działalność dochowową jak i kultualną.

W kategorii "Sport" nagrodę przyznano Klaudi Mleko z Szarowa. W kategorii "Obszar społeczny" "Perłę" otrzymała Stacja Opieki Caritas w Wieliczce. Odebrali ją: dytrektor Małopolskiego Caritas ks. Bogdan Kordula oraz kierownik wielickiej stacji siostra Lucyna Rybelska. Ks. dyr. Kordula przypomniał czas, kiedy przd 16. laty wielicki samorząd, paafia pw. Św. Klemensa ii charytatywna instytucja podjęły odważną decyzję, która owocuje nieprzewanie. 

Za całokształt działalności nagrodę wręczono znanemu wielckienu jazzmanowi Markowi stryszowskiemu.

Kolejną nagrodę orzymał trner sekcji bokrerskiej KS "Górnik" Wieliczka Władsysław Ćwierz. Wieoletni trener i wychowawca, który nie patrząc na warunki trenongów, poprowadził wielu swych wychowankoe ku zwycięstwom, m.in. Artura Szpilkę. Prełą Powiatu Wielickiego został także obchodzący 55. lecie Zespół Regionalny Mietniowiacy. Nagrodę odebrała Maria Idzi wraz z Katarzyną Chorobik.

Wszyscy laureaci otrzymali gromkie brawa, a po wspólnym pamiątkowym zdjęciu sceną zaawładnął Artur Andrus z zespołem. Dowcipnie, inteligentnie, poetycko, śpiewnie jak zwykle podbił serca publiczności.

Tegorocznym laureatom Pereł Powiatu Wielickiego serdecznie gratulujemy

Barbara Zapadlińska