Powiat Wielicki - mapy i objazdy strefa I i II

 

 

Powiat Wieliczki w czasie w trakcie trwania Światowych Dni Młodzieży - mapki objazdów, strefy I i II oraz informacje o ograniczeniach daty/godziny. Informacje dla mieszkańców gmin Wieliczka, Niepołomice, Gdów, Kłaj, Biskupice a szczególnie także Brzegów i okolicznych miejscowości.

URAGA MIESZKAŃCY BRZEGÓW i OKOLICZNYCH MIEJSCOWOŚCI w strefie I.

Do 29 lipca (piątku) do godz. do 20.00 mieszkańcy mogą się poruszać, korzystać z samochodów  wg. potrzeb, warto mieć dowód osobisty lub prawo jazdy, paszport zaś osoby niezameldowane - także dowód potwierdzający wywóz śmieci, opłaty za media, co potwierdzi związanie ich z tym terenem.

Od 29 lipca (piątek) od godz. 20.00 do niedzieli 24.00 następuje całkowity zakaz korzystania z samochodów, przemieszczanie się tylko pieszo.

 

 

INFORMACJA STREFY I i II POWIAT WIELICKI

Gminy Wieliczka, Niepoomice, Gdów, Kłaj, Biskupice

W czasie Światowych Dni Młodzieży 2016 na terenie Powiatu Wielickiego obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu. Prosimy o zapoznanie się z rozwiązaniami i zastosowanie się do nich.


w dniach 23.07.2016 – 3.08.2016

na ulicy Daniłowicza wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. Wjazd w ul. Daniłowicza możliwy będzie jedynie od ul. Dembowskiego w kierunku skrzyżowania ulic Klaśnieńska-Górsko-Szpitalna.


w dniach 29.07.2016 od godziny 20:00 do 31.07.2016 do godziny 24:00 ulice i drogi: DK94, Bogucka, Reformacka, Kazimierza Brodzińskiego, Czarnochowska, Artura Grottgera, Jagiellońska, Niepołomska oraz Kasztanowa, Jaśminowa i Krzyszkowicka zostaną całkowicie wyłączone z ruchu.


Dopuszcza się wjazd i wyjazd z ww. ulic dla mieszkańców, dostawców do firm, pracowników firm jedynie na podstawie decyzji służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa (Policja, Straż Pożarna, Żandarmeria wojskowa, Biuro Ochrony Rządu itp.) oraz na podstawie dokumentów potwierdzających celowość wjazdu (dokumenty z adresem zameldowania, zamieszkania w tym: rachunki, listy przewozowe, umowy najmu, faktury itp.).


Ruch pojazdów na tych ulicach, jak i pozostałych, może być bardzo utrudniony z powodu ruchu pieszych poruszających się całą szerokością jezdni.


Dopuszcza się ruch na odcinku drogi DK 94 dla pojazdów dopuszczonych przez policjantów pełniących służbę na skrzyżowaniach, jak również przejazdy poprzeczne (ruch pojazdów w ciągu dróg: Grottgera, Czarnochowska, Reformacka, Łąkowa, Bogucka, Ochota w Wieliczce).

Dojazd z Wieliczki do Krakowa w związku z ograniczeniami:


Z uwagi na zamknięcie odcinka DK 94 na odcinku obwodnicy Wieliczki (od skrzyżowania z ul. Powstania Styczniowego do skrzyżowania z ul. Ochota) dojazd do Krakowa od strony Tarnowa/Rzeszowa oraz z Wieliczki będzie wyznaczony przez Miasto Wieliczka ulicami: Powstania Styczniowego, DW 966, DW 964, Józefa Piłsudskiego, Gabriela Narutowicza, Krakowską, Kościuszki, Sadową dalej Krzemieniecką, Jerzego Kuryłowicza, Sawiczewskich, dalej Myślenicką.
A także: Jedynaka przez Grabówki, dalej ul. Drużbackiej, przez Golkowice, ul. Matematyków Krakowskich, Mirosława Krzyżańskiego i dalej Myślenicką.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa pielgrzymów oraz mieszkańców powiatu wielickiego zostały wyznaczone dwie strefy ograniczenia.

Zasięg stref został wyznaczony na spotkaniach, które były organizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, ZIKiT w Krakowie, Wojewodę Małopolskiego.

Przy wyznaczaniu strefy brane były przede wszystkim względy zapewnienia bezpieczeństwa i sprawnego przeprowadzenia imprezy. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele wszystkich służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa, przedstawiciele zarządzających ruchem na podległym im terenie, zarządcy dróg, przedstawiciele PKP.

 

Strefa I. Strefa wokół wydarzeń centralnych

Strefa ograniczona na terenie powiatu wielickiego od południa drogą krajową nr 94 na odcinku od Krakowa do Targowiska, od wschodu drogą wojewódzką nr 964 na odcinku od drogi krajowej nr 94 do granicy linii kolejowej relacji Podłęże – Nowa Huta, od północy linią kolejową relacji Podłęże – Nowa Huta i rzeką Wisła oraz od zachodu granicą m. Kraków.

 

> Ograniczenia dla dróg gminnych, powiatowych, drogi wojewódzkiej nr 964 (na odcinku od DK nr 94 (ul. Niepołomska w Wieliczce) do ul. Wimmera w Niepołomicach (Rondo w sąsiedztwie zakładu Coca Cola):
• Brak możliwości swobodnego poruszania się pojazdami.
• Dopuszcza się ruch pojazdów służb odpowiedzialnych za obsługę wydarzeń centralnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców strefy
i uczestników ŚDM.
• Ruch w tej strefie będzie znacznie ograniczony z uwagi na planowaną liczbę pielgrzymów poruszających się do wejść na miejsce Wydarzeń Centralnych.
• Mieszkańcy strefy, dostawcy do firm, pracownicy firm będą wjeżdżać do strefy ograniczenia na podstawie decyzji służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa (Policja, Straż Pożarna, Żandarmeria wojskowa, Biuro Ochrony Rządu itp.).
• Zaleca się aby dla ułatwienia służbom pracy posiadać dokument potwierdzający celowość wjazdu do strefy ograniczenia (dokumenty
z adresem zameldowania, rachunki, listy przewozowe, umowę najmu itp.).

 

> Ograniczenia w ciągu drogi krajowej nr 94 na odcinku obwodnicy Wieliczki
(od ul. Wielickiej w Krakowie do ul. Niepołomskiej w Wieliczce)
• Ruch na odcinku drogi dla pojazdów dopuszczonych przez policjantów pełniących służbę na skrzyżowaniach. Dopuszcza się przejazdy poprzeczne (ruch pojazdów w ciągu dróg: ul. Grottgera, Czarnochowska, Reformacka, Łąkowa, Bogucka, Ochota w Wieliczce)
• Ruch pojazdów jadących z kierunku Krakowa w stronę Wieliczki skierowany przez Swoszowice ul. Krzemieniecką w sąsiedztwie składowiska odpadów „Barycz” – zgodnie z uzgodnieniami ZIKiT.

 

> Ograniczenia w ciągu drogi krajowej nr 94 na odcinku od Wieliczki
do Targowiska (od ul. Niepołomskiej w Wieliczce do Skrzyżowania
DK nr 94 z DK nr 75 w m. Targowisko)
• Ruch na odcinku drogi krajowej na zasadach dla strefy II ograniczenia ruchu.
• W celu wyeliminowania parkowania pojazdów wzdłuż DK nr 94 na całym jej długości odcinka od granicy Krakowa do Targowiska po obydwu stronach za każdym skrzyżowaniem z drogą publiczną ustawiono znaki
B-36 (zakaz zatrzymywania i postoju) z tabliczką T-24 (tabliczka wskazująca że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela)
• Dopuszcza się ruch pojazdów posiadających identyfikator ŚDM (Wydany przez Organizatora ŚDM), mieszkańców powiatu wielickiego, komunikacji zbiorowej, dojazdu do firm, służb technicznych i zaopatrzenia.

 

> Dojazd do Krakowa z Kierunku Tarnowa skierowany w m. Targowisko na drogę krajową nr 75, następnie Autostradą A-4 Kierunek Kraków

 

> Dojazd do Krakowa z Wieliczki w związku z ograniczeniami:
• Z uwagi na zamknięcie odcinka drogi w krajowej nr 94 na odcinku obwodnicy Wieliczki (od ul. Ochota w Krakowie do ul. Niepołomskiej
w Wieliczce) dojazd do Krakowa z Wieliczki będzie wyznaczony przez Miasto Wieliczka ulicami: Piłsudskiego, Krakowska, Kościuszki, Sadową.

 

> Dojazd z Krakowa do Wieliczki, Gdowa, Dobczyc
• wyznaczony ulicami Wieliczki: Sadową, Kościuszki, Jedynaka oraz drogami powiatowymi: nr 2035 K i 2028 K w m. Grabówki, 2027 K w m. Siercza, 2034 K Rożnowa do drogi wojewódzkiej nr 964 w m. Rożnowa.


Termin obowiązywania ograniczeń ruchu:

Ograniczenia dla ruchu pojazdów na terenie powiatu wielickiego w związku z Organizacją Światowych Dni Młodzieży występować będą wyłącznie w dniach od 29 lipca 2016 r. do 31 lipca 2016 r.

 

Termin wprowadzenia: 29 lipca 2016 roku (piątek), godzina 20.00 do 31 lipca 2016 roku (niedziela), godzina 24.00.

 

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH I STAROSTWO POWIATOWE
W WIELICZCE NIE WYDAJE ŻADNYCH ZEZWOLEŃ I PRZEPUSTEK NA WJAZDY.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Strefa II. Strefa ograniczonego ruchu.

Strefa ograniczona na terenie powiatu wielickiego drogą krajową nr 94 na odcinku od Krakowa do Targowiska, drogą krajową nr 75 na odcinku od Targowiska do Krakowa oraz granicą Miasta Kraków z wyłączeniem terenu objętego strefą nr I.

 

Ruch w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 (na odcinku przebiegającym w strefie ograniczenia nr II) odbywać się będzie na zasadach ustalonych dla strefy II.
Ruch w ciągu drogi Krajowej nr 75 będzie odbywał się bez zmian.

 

Ruch w ciągu autostrady A-4 na terenie powiatu wielickiego, kierunek Tarnów – Katowice będzie odbywał się bez zmian. Szczegółowe informacje na temat organizacji ruchu w punkcie „Pozostałe Informacje”.

 

> Ograniczenia dla dróg gminnych, powiatowych, drogi wojewódzkiej nr 964 (na odcinku od ul. Wimmera w Niepołomicach (Rondo w sąsiedztwie zakładu Coca Cola do Drogi Krajowej nr 75 w m. Niepołomice):

• Wprowadza się ruch jednokierunkowy w ciągu dróg gminnych
– ul. Wimmera oraz Kwiatkowskiego w m. Niepołomice, Wjazd wyłącznie autokarów posiadających zezwolenie organizatora dotyczące miejsca postojowego.
• W strefie ograniczenia ruchu mogą poruszać się mieszkańcy Powiatu Wielickiego, pracownicy, dostawcy, komunikacja zbiorowa interesanci dojeżdżający do firm. Pojazdy służb odpowiedzialnych za: obsługę wydarzeń centralnych, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców strefy oraz uczestników ŚDM. Wjazd do strefy będzie kontrolowany przez służby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa.
• Dojazd do strefy inwestycyjnej w Niepołomicach ulicami: Brzeska, 3 Maja, Tadeusza Kościuszki, Płaszowska, Grabska.
• Wyjazd ze strefy inwestycyjnej w Niepołomicach drogą analogiczną do drogi wjazdu.
• w ciągu drogi powiatowej nr 2007 K na odcinku w m. Targowisko wprowadza się ruch jednokierunkowy. Kierunek od drogi krajowej nr 75 do drogi krajowej nr 94.
• Na wjazd do strefy oraz wyjazd ze strefy wprowadzenia ograniczenia ruchu nie wydaje się identyfikatorów.


Termin obowiązywania ograniczeń ruchu:

Ograniczenia dla ruchu pojazdów na terenie Powiatu Wielickiego w związku z Organizacją Światowych Dni Młodzieży występować będą wyłącznie w dniach od 29 lipca 2016 r. do 31 lipca 2016 r.

Godziny wprowadzenia zmiany organizacji ruchu na terenie Powiatu Wielickiego:
Od 29 lipca 2016 roku (piątek), godzina 20.00 do 31 lipca 2016 roku (niedziela), godzina 24.00.


Termin wprowadzenia: 29 lipca 2016 roku, godzina 20.00 do 31 lipca 2016 roku, godzina 24.00.

 

Informacje z portalu www.wieliczka.pl oraz www.wieliczka.eu