Podstolice - swieć :-) przykladem

Noś odblaski, świeć przykładem w Podstolicach

W wrześniu 2016 roku Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach przystąpiła do wojewódzkiego konkursu „Odblaskowa szkoła” organizowanego przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskie  Kuratorium Oświaty oraz Małopolski Urząd Wojewódzki. Udział w konkursie miał na celu podniesienie bezpieczeństwa uczniów, zwłaszcza w drodze do i ze szkoły oraz promował obowiązek noszenia elementów odblaskowych. Cała społeczność szkolna aktywnie włączyła się w różnorodne  działania związane z przystąpieniem do programu. Nauczyciele przeprowadzili odblaskową radę pedagogiczną oraz zorganizowali konkursy na odblaskową drogę do szkoły i odblaskową zakładkę do książki, a także turnieje wiedzy o bezpieczeństwie dla młodszych i starszych i odblaskowe lekcje wf (w tym biegi w kamizelkach drogowych i odblaskową przejażdżkę rowerową). Uczniowie przygotowali hasła, transparenty i gazetki reklamujące bezpieczeństwo na drodze. Każda klasa przedstawiła odblaskową prezentację (w tym multimedialną) oraz wytypowała uczniów (i maskotki) do odblaskowego pokazu mody, a następnie wzięła aktywny udział w happeningu, wręczając kierowcom listki „Jedź bezpiecznie”, rozwieszając w okolicy odblaskowe plakaty oraz umieszczając na samochodach swoich nauczycieli własnoręcznie wykonane elementy odblaskowe. Wszystkie zadania (nawet zabawę dyskotekową i udział w spektaklu teatralnym o bezpieczeństwie pt. „Cenne rady”) uczniowie zrealizowali ubrani w kamizelki odblaskowe, a szczególnie – uczestnicząc w spotkaniach ze Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Policją i Ratownictwem Medycznym. Dzieci promowały noszenie odblasków wśród lokalnej społeczności, rozdając je mieszkańcom Podstolic pod kościołem oraz uczyły młodszych kolegów bezpiecznych zachowań na drodze podczas zajęć świetlicowych i popołudniowych. Miłą atrakcją dla środowiska było szkolne Święto Pieczonego Ziemniaka połączone z promocją „Odblaskowej szkoły”. Dla wszystkich uczniów szkoły i mieszkańców okolicy pozbawionej poboczy, chodników i oświetlenia wszystkie „odblaskowe” działania okazały się niezwykle potrzebne i zgodne z hasłem przewodnim: Noś odblaski, świeć przykładem. Całość akcji koordynowały panie Angelika Baran i Izabela Wawrzyk.

Podstolice, październik 2016

Joanna Tebień