Kwesta na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce

 Ratujmy zabytki wielickiego cmentarza!

1 listopada (wtorek) w godz.8.00-16.00 XI kwesta na odnowę pomnika nagrobnego Józefy Diehlówny z 1912 r. w kwaterze X.

1 listopada od 2006 r. kwestę organizuje Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego (SKRZCK) w Wieliczce powołany uchwałą Walnego Zebrania Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW). XI Komitet powołano 1.10. b.r. Z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie otrzymaliśmy zgodę na kwestę nr 2016/36/74/OR.

Koszt renowacji nagrobka ponad 16.000 zł zostanie pokryty ze zbiórki przeprowadzonej w 2015 i 2016 r. (foto). Oto kamienny pomnik nagrobny ustawiony na niewysokim prostopadłościennym cokole z piaskowca, na płycie ustawionej u wezgłowia kamiennego obramienia wypełnionego ziemią. Cokół ustawiony na profilowanej podstawie, u góry zwieńczony skromnie profilowanym gzymsem. Na froncie cokołu płycina w formie stojącego prostokąta, w którą wmurowana jest tablica z wapienia zbitego z inskrypcją w języku polskim. Napis w formie rytu wklęsłego następującej treści:


JÓZEFA DIEHLÓWNA

23.12. 1898 + 1.12. 1911

Czegóż tak wcześnie opuściłaś życie

Rzucając wszystko co Cię tak kochało

Zwiędłaś kwiateczku przy swoim rozkwicie

A nam bez Ciebie już nic nie zostało.

Poniżej gzymsu rzeźba przedstawiająca siedząca młoda dziewczynę, za którą krzyż wzniesiony na kamiennym kopcu. Dziewczyna w długiej szacie, okryta zarzuconym na kolana płaszczem, wspiera głowę na lewej dłoni, prawą rękę opiera na urnie. Głowa lekko przychylona w lewa stronę, okolona długimi, spływającymi na plecy włosami. Szaty o miękkim modelunku mocno udrapowanych fałdów. Ręce obnażone. Pomnik postawiono około roku 1912, zapewne ufundowany przez rodziców lub najbliższą rodzinę zmarłej. Pomnik został wpisany do rejestru zabytków przez Małopolskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie decyzją z dnia 13.06. 1991 r. pod numerem B – 543.

Z funduszy zebranych w latach 2006-2015 przez SKRZCK w Wieliczce konserwatorzy Katarzyna Magrysiewicz-Dobrzańska i Andrzej Starowicz na zlecenie Klubu Przyjaciół Wieliczki wykonali konserwację 10 pomników nagrobnych: Kazimierza Przychodzkiego w kwaterze (kw.) VIII, Antoniego Ksowskiego w kw. III, Junoszy Seweryna Łempickiego w kw. III, Agnieszki z Iskierków Zimlerowej i Jana Zimlera w kw. Xa, Anny Morawieckiej w kw. XVI, Janci Zwonarż w kw. XVIII, tablicę nagrobną Władysława Ciepłego w kw. I, Anusi i Julusia Szafrańskich w kwaterze XI, rodziny Mazurkiewiczów w kw. I i Stanisława Odrowąża Małui w kw. XIV. Wszystkie obiekty zostały zaopatrzone w tabliczki informujące o dacie renowacji i pochodzeniu środków na nią. Każdy z odnowionych pomników został przekazany w opiekę wielickim szkołom podstawowym nr 2, 3, 4, LO, PCKZiU, Prywatnemu LO OO. Franciszkanów, Gimnazjum, ZHP, Przedszkolu nr 5.

Prosimy uczniów ww. placówek pod opieką nauczycieli o posprzątanie, udekorowanie przed Wszystkimi Świętymi wziętych w opiekę odrestaurowanych nagrobków. Dziękujemy.

Opr. Jadwiga Duda, prezes KPW