Kontakt

Wydawnictwo Sal-Press

Redakcja Panoramy Powiatu Wielickiego

ul. Goliana 4a, 32-020 Wieliczka

Redaktor Naczelna: Barbara Zapadlińska

tel.: +48 12 278 17 62

panorama.wieliczka@interia.pl

www.panorama.wieliczka.pl
www.infopw.pl