Informacje o akcji PIT w kwietniu

Naczelnik Urzędu Skarbowegow Wieliczce informuje

 

 

W okresie od 1 stycznia do 2 maja 2016r., Urząd Skarbowy w Wieliczce prowadzi kolejną akcję rozliczania rocznego podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podatnicy są obowiązani złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2015, w terminie do 2 maja 2016 r. / termin przesunięty w związku z tym, że 30 kwietnia to jest sobota/ i w tym samym terminie wpłacić różnicę pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania, a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również zaliczek pobranych przez płatników.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce zachęcając po raz kolejny podatników do składania zeznań podatkowych drogą elektroniczną informuje, że w siedzibie Urzędu Skarbowego w Wieliczce działa stanowisko przeznaczone do elektronicznego wysyłania zeznań podatkowych PIT za 2015 r., które znajduje się na Sali Obsługi Podatnika (parter budynku). Aby móc przesłać zeznanie podatkowe elektronicznie należy znać łączną kwotę przychodu podatnika wykazaną w zeznaniu za 2014r.

Ponad to Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce informuje, że Ministerstwo Finansów przygotowało także w tym roku ułatwienia dla podatników polegające na uruchomieniu w połowie marca usługi wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego PFR oraz Portalu Podatkowego /www.portalpodatkowy.mf.gov.pl/, które to narzędzia pomogą w elektronicznym rozliczeniu podatku.

W ramach uczestnictwa w rządowym programie dla rodzin wielodzietnych, którym przyznano Kartę Dużej Rodziny, organy podatkowe zwracają nadpłatę wynikającą z zeznania rocznego w ciągu 30 dni od daty złożenia zeznania. Preferencja ta obowiązuje pod warunkiem złożenia zeznania podatkowego drogą elektroniczną.

 

W związku z coroczną kampanią „Szybki PIT” organizowane są:

  • w Urzędzie Skarbowym w Wieliczce

- DZIEŃ OTWARTY – w dniu 16 kwietnia 2016r., w godzinach 9:00- 13:00

W tym dniu będzie można złożyć zeznanie podatkowe w szczególności przez Internet korzystając ze wspomnianego stanowiska elektronicznego wysyłania zeznań podatkowych

- WYDŁUŻONY CZAS PRACY – do godziny 18:00 w dniach 28 i 29 kwietnia 2015r.

- PUNKTY PRZYJMOWANIA ZEZNAŃ POZA SIEDZIBĄ URZĘDU SKARBOWEGO

Biskupice - 6 kwietnia 2016 r. : 09.00 – 15.00

Gdów - 13 kwietnia 2016 r. : 10.00 – 15.30

Kłaj - 21 kwietnia 2016 r. : 10.00 – 16.00

Niepołomice – 27 kwietnia 2016 r. : 10.00 – 16.00