O gazecie

Wydawca: Wydawnictwo Sal-Press
Redaktor naczelna: Barbara Zapadlińska
Zasięg: Powiat Wielicki
Gminy: Wieliczka, Niepołomice, Gdów, Kłaj, Biskupice
Charakter: gazeta powiatowa
Rok założenia 1994
Miesięcznik
Gazeta bezpłatna
Ilość stron: 36
Działy: informacje, wydarzenia, sport, reklamy
Gazeta wydawana jest w pełnym kolorze
Format: A4

Panorama Powiatu Wielickiego jest gazetą z 20 - letnią tradycją. Pierwsze wydanie ukazało się 17 września 1994 roku. Przez cztery lata gazeta wydawana była pod tytułem "Panorama Wieliczki". Od 15 listopada 1997 roku zmieniono szatę graficzną, zwiększono się też ilość stron, a we wrześniu 1998 roku gazeta udostępniła swe łamy na rzecz akcji popierającej utworzenie Powiatu Wielickiego i poszerzając obszar działania o sąsiednie gminy, w związku z czym zmieniono tytuł na "Panoramę Powiatu Wielickiego”. Kolejna zmiana zaszła w kwietniu 2007 roku. Zwiększyliśmy nakład gazety do 10000 egzemplarzy i od tej pory "Panorama" jest gazetą bezpłatną.

Jesteśmy jedynym nieprzerwanie wydawanym pismem na terenie całego powiatu, od czasu jego powstania. Od listopada 2007 roku archiwalne i bieżące wydania udostępnione są bezpłatnie w internecie.

Skupiamy się na informacjach lokalnych. Jesteśmy miesięcznikiem publicystyczno-informacyjnym. Opisujemy bieżące wydarzenia. Przedstawiamy także kalendarze imprez. Podejmujemy sprawy dotyczące codziennego życia naszych czytelników. Mamy nadzieję, że jesteśmy elementem powiat integrującym. Dzięki Panoramie nasi Czytelnicy dowiadują się, co dzieje się w sąsiednich gminach. Wzajemnie poznają swoje problemy, doceniają osiągnięcia. Korzystają ze wspólnych propozycji kulturalnych.

Zapraszamy do zamieszczania reklam w gazecie oraz na stronie internetowej.

Redaktor Naczelna
Barbara Zapadlińska