Festyn Rodzinny w Sierczy

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sierczy

IX RODZINNY FESTYN

ZAPROSZNIE

11 czerwca w SP w Sierczy odbędzie się IX Rodzinny Festyn. Będzie on podsumowaniem projektu „Ekologicznie zakręceni” – edukacja ekologiczna dzieci i dorosłych, dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Krakowie oraz Gminę Wieliczka. Uroczystość rozpocznie tradycyjnie VII Gminny Turniej Szachowy im. Królowej Jadwigi, podczas części oficjalnej nastąpi podsumowanie i nagrodzenie ekologicznych działań dzieci oraz młodzieży oraz promocja mieszkańcom proekologicznych zachowań.. W programie: ekologiczny program artystyczny, prelekcja na temat ochrony środowiska, konkurs wiedzy ekologicznej, pokaz mody ekologicznej, Eko Art. – ekologiczne zabawy plastyczne, pokonkursowa wystawa fotografii oraz wiele innych zabaw i konkurencji i atrakcji dla dzieci, m.in. duże zamki dmuchane, zjeżdżalnie oraz mnóstwo smakołyków. Głównym celem jest kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody, zachęcenie rodziców do wspólnych zabaw ze swoimi dziećmi, a także dostarczenie uczestnikom festynu wielu okazji do radości, śmiechu oraz dobrego nastroju.