Biskupice - gmina nadal bez wody

 Biskupice - gmina bez wody

W związku ze zgłoszeniem dot. możliwości zakażenia wody, Powiatowa Inspekcja Sanitarna po sprawdzeniu próbek, zdecydowała o zamknięciu sieci wodociągowej, która obecnie jest oczyszczana i sprawdzana. Od 27 sierpnia z wody nie można korzystać. Informację ogłaszano i przekazywano jak tylko było można, oprócz internetu: w sklepach, ogłoszeniach parafialnych w Kościołach, strażacy jeździli przekazując informację poprzez urządzenia nagłaśniające, pomagali sołtysi. Wyruszyły beczkowozy z wodą pitną. Woda dostępna jest w następujących miejscach: Remiza OSP Bodzanów, Remiza OSP Biskupice, Świetlica w Szczygłowie, Świetlica w Zabłociu, Mieszkańcy Przebieczan (okolice stacji benzynowej) oraz Trąbek (Pacówki). Informacja i nr. tel. w tekście. Nadal nie ma decyzji potwierdzającej zdatność wody do użytku. Oby wszystko udało się, woda jest najważniejsza i w takich sytuacjach dopiero odczuwamy, jak jest cenna. Przyczyny niezdatności wody są sprawdzane. B.Z.
Informacje:
http://www.biskupice.pl/aktua…/beczkowozy-juz-w-terenie.html